Archiv für den Monat: März 2016

Soulyoga Dortmund

Ehemals Sunyoga. Chemnitzer Straße 13

http://soulyoga-dortmund.de

Besonderheit Hotyoga:

http://soulyoga-dortmund.de/hotyoga

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-dortmund/video-hot-yoga-100.html

https://www.facebook.com/soulyogadortmund

© Facebook.com https://www.facebook.com/soulyogadortmund/photos/

Yogabude Dortmund

Yoga. Chemnitzer Straße 11.

http://yogabude-dortmund.de

https://www.instagram.com/yogabude

https://www.facebook.com/yogabude

© Facebook.com https://www.facebook.com/yogabude/posts/